FAKTURERING

.

FAKTUROR

.

SKALL DU SKICKA EN FAKTURA TILL LOTSBERGET AB, ELLER ETT AV VÅRA DOTTERBOLAG?

För att minska på vårt pappersbruk och ta vara på miljön så har vi övergått till att endast ta emot e-fakturor från och med 06/2022.


Om du skall skicka en faktura till Lotsberget Ab, eller något utav följande bolag


-Bostads Ab Fyren i Mariehamn

-Bostads Ab Farleden i Mariehamn


så ber vi dig att skicka dem i digital form till följande adresser (antingen e-faktura eller email):

Lotsberget Ab

FO-nummer 2997761-6


IBAN: 003729977616

BIC: BAWCFI22 (Basware Oyj)


eller per email: faktura10229@foretagsbyran.fiBostads Ab Fyren i Mariehamn

FO-nummer 3105478-1


IBAN: 003731054781

BIC: BAWCFI22 (Basware Oyj)


eller per email: faktura10230@foretagsbyran.fiBostads Ab Farleden i Mariehamn

FO-nummer 3105485-3


IBAN: 003731054853

BIC: BAWCFI22 (Basware Oyj)


eller per email: faktura10231@foretagsbyran.fiVar god och notera att vi inte behandlar räkningar som skickas per vanlig post eller fel email efter 06/2022.


Tack för samarbetet!